Нота Директорії УНР Раді народних комісарів щодо перебування та розбій регулярних військ російської армії на території УНР. 9 січня 1919 р.

Нота Директорії УНР Раді народних комісарів щодо перебування та розбій регулярних військ російської армії на території УНР. 9 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту