Постанова Ради Міністрів УРСР № 1107 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці». 27 вересня 1963 р.

Постанова Ради Міністрів УРСР № 1107 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці». 27 вересня 1963 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 10. Спр. 1434. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту