Запрошення Українського вільного університету в Празі на святкові загальні збори з нагоди 80-річного ювілею Президента ЧСР Т. Масарика. 6 березня 1930 р.

Запрошення Українського вільного університету в Празі на святкові загальні збори з нагоди 80-річного ювілею Президента ЧСР Т. Масарика. 6 березня 1930 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 284

Leave a Comment

Перейти до вмісту