Розпорядження Особливого відділу Міністерства внутрішніх справ УД про збір інформації щодо катастрофи на Звіринці та протоколи дізнань Грузинського комісара Н. Брегвадзе і члена Грузинського комісаріату в Києві Г. Мамаладзе. 7 червня 1918 р.

Розпорядження Особливого відділу Міністерства внутрішніх справ УД про збір інформації щодо катастрофи на Звіринці та протоколи дізнань Грузинського комісара Н. Брегвадзе і члена Грузинського комісаріату в Києві Г. Мамаладзе. 7 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 37

Leave a Comment