Про вживання і вивчення української мови в установах, заміну царських портретів образом Т. Шевченка. З обіжника Подільського губернського комісара повітовим комісарам. 6 листопада 1917 р.

Про вживання і вивчення української мови в установах, заміну царських портретів образом Т. Шевченка. З обіжника Подільського губернського комісара повітовим комісарам. 6 листопада 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 628. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту