69-77

69-77

Листування Київського політехнічного інституту, Головноуправляючого справами мистецтв та національної культури, Типографії М. Чоколова з Міністром фінансів УД та Експедицію заготівель державних паперів із проханням закінчити друкування підручників друкарнею М. Чоколова. 4 жовтня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 150. Арк. 77, 77зв., 81

Leave a Comment