69_4465-1-71-32.jpg

Лист видавництва «Український Архів» в Берліні до Президента ЗУНР Є. Петрушевича. 24 листопада 1927 р.
ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту