6 1072-3-15-68

6 1072-3-15-68

Прохання громадянина УНР О. Макаріва до Української церковної ради про розірвання першого законного шлюбу та дозвіл на новий. 5 квітня 1922 р.
ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 3. Спр. 15. Арк. 68-68зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту