Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру Головного управління Генерального штабу УНР про поповнення штатів школи. 25 грудня 1921 р.

Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру Головного управління Генерального штабу УНР про поповнення штатів школи. 25 грудня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 302. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту