Резолюція, ухвалена загальними зборами Товариства Кубанців імені Отамана Якова Кухаренка в Подєбрадах щодо ганебних наклепів на адресу Симона Петлюри. 28 травня 1926 р.

Резолюція, ухвалена загальними зборами Товариства Кубанців імені Отамана Якова Кухаренка в Подєбрадах щодо ганебних наклепів на адресу Симона Петлюри. 28 травня 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3968. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту