Реєстр військових частин, розташованих у м. Одесі, надісланий 1-м отаманом квартирмейстером Військовому міністру Української Держави. [17] червня 1918 р.

Реєстр військових частин, розташованих у м. Одесі, надісланий 1-м отаманом квартирмейстером Військовому міністру Української Держави. [17] червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 39

Leave a Comment

Перейти до вмісту