Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів на видання творів українських письменників єврейською мовою. 28 лютого 1919 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів на видання творів українських письменників єврейською мовою. 28 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1062. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 36

Leave a Comment

Перейти до вмісту