Лист Міністерства галицьких справ УНР члену Директорії А. Макаренку про виділення авта для виконання своїх повноважень. 27 липня 1919 р.

Лист Міністерства галицьких справ УНР члену Директорії А. Макаренку про виділення авта для виконання своїх повноважень. 27 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 17зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту