Витяг з Проекту Конституції (Основних державних законів) Української Народної Республіки. 1921 р.

Витяг з Проекту Конституції (Основних державних законів) Української Народної Республіки. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 727. Арк. 247зв.-248

Leave a Comment

Перейти до вмісту