З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави про кордони України, зокрема, про необхідність приєднання Криму до України. 7 травня 1918 р.

З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави про кордони України, зокрема, про необхідність приєднання Криму до України. 7 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 6 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту