Розпорядження Ради Державних секретарів ЗУНР про впровадження доразових судів та про часове підпорядкування цивільних осіб під військове судівництво. 30 листопада 1918 р.

Розпорядження Ради Державних секретарів ЗУНР про впровадження доразових судів та про часове підпорядкування цивільних осіб під військове судівництво. 30 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 170

Leave a Comment

Перейти до вмісту