Проєкт Закону України «Про Державний Гімн України» (з додатками тексту та нотного запису Державного Гімну України), внесений Комісією Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження, розглянутий Президією Верховної Ради України 07.09.92 року. [18 вересня 1992 р.].

Проєкт Закону України «Про Державний Гімн України» (з додатками тексту та нотного запису Державного Гімну України), внесений Комісією Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження, розглянутий Президією Верховної Ради України 07.09.92 року. [18 вересня 1992 р.].

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 191

Leave a Comment

Перейти до вмісту