Наказ Війську УНР про підвищення у рангах вояків за бойові заслуги під час боротьби з ворогами України. 23 жовтня 1920 р.

Наказ Війську УНР про підвищення у рангах вояків за бойові заслуги під час боротьби з ворогами України. 23 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 68. Арк. 114

Leave a Comment

Перейти до вмісту