Рапорт Начальника Контр-розвідувального відділу Штабу Групи інтернованих військ УНР Начальнику Контр-розвідувального відділу Генерального штабу УНР з інформацією про настрій інтернованих старшин і козаків після поразки Повстанської армії УНР в Україні. 20 грудня 1921 р.

Рапорт Начальника Контр-розвідувального відділу Штабу Групи інтернованих військ УНР Начальнику Контр-розвідувального відділу Генерального штабу УНР з інформацією про настрій інтернованих старшин і козаків після поразки Повстанської армії УНР в Україні. 20 грудня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 831. Арк. 3зв.

Leave a Comment