Закон про громадянство Української Народної Республіки. 15 листопада 1921 р.

Закон про громадянство Української Народної Республіки. 15 листопада 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 96. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту