Звернення Української Національної Ради до Українського народу про створення незалежної Української держави на землях колишньої Австро-Угорщини. 1 листопада 1918 р.

Звернення Української Національної Ради до Українського народу про створення незалежної Української держави на землях колишньої Австро-Угорщини. 1 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту