Програма викладів Українського вільного університету в Празі та список професорів, доцентів, приват-доцентів та лекторів. 1929 р.

Програма викладів Українського вільного університету в Празі та список професорів, доцентів, приват-доцентів та лекторів. 1929 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 129 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту