Положення про відзначення членів Українського генерального військового комітету та ескіз відзнаки. 20 листопада 1920 р.

Положення про відзначення членів Українського генерального військового комітету та ескіз відзнаки. 20 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3884. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 23зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту