Про голосування щодо назви документа та тексту преамбули Декларації про Державний суверенітет України. З протоколу засідання Верховної Ради Української РСР. 11 липня 1990 р.

Про голосування щодо назви документа та тексту преамбули Декларації про Державний суверенітет України. З протоколу засідання Верховної Ради Української РСР. 11 липня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4494. Арк. 50

Leave a Comment

Перейти до вмісту