Лист В. Алгасова* Державному видавництву України щодо незгоди друкування дослідження Д. Багалія про Г. Сковороду. 18 вересня 1922 р. (*В. Алгасов – радянський державний та господарський діяч, видний діяч партії соціалістів-революціонерів, лівий есер, з 1918 – член РКП(б). У 1919 році входив до складу виконкому Київської ради. У 1920-х роках викладав у вузах Києва, Харкова та Сталіно).

Лист В. Алгасова* Державному видавництву України щодо незгоди друкування дослідження Д. Багалія про Г. Сковороду. 18 вересня 1922 р. (*В. Алгасов - радянський державний та господарський діяч, видний діяч партії соціалістів-революціонерів, лівий есер, з 1918 - член РКП(б). У 1919 році входив до складу виконкому Київської ради. У 1920-х роках викладав у вузах Києва, Харкова та Сталіно).

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту