Лист Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюрі Голові Ради Народних Міністрів УНР про переведення коштів на іменні картки членам родин службовців, що залишилися на території України без матеріальної допомоги. 31 березня 1921 р.

Лист Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюрі Голові Ради Народних Міністрів УНР про переведення коштів на іменні картки членам родин службовців, що залишилися на території України без матеріальної допомоги. 31 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 307. Арк. 16зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту