Кремінецький розмінний білет вартістю 5 гривень. 1919 р.

Кремінецький розмінний білет вартістю 5 гривень. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту