Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана Усієї України та Грамота Гетьмана Усієї України Павла Скоропадського. 1, 3 серпня 1918 р.

Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана Усієї України та Грамота Гетьмана Усієї України Павла Скоропадського. 1, 3 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 3

Leave a Comment