Посвідчення Української надзвичайної дипломатичної місії в Празі, надане Валентину Костенку про неспроможність платити за навчання. 22 вересня 1922 р.

Посвідчення Української надзвичайної дипломатичної місії в Празі, надане Валентину Костенку про неспроможність платити за навчання. 22 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1279. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту