Відозва Генерального Секретаріату України до всіх громадян та урядових, політичних і громадських установ України про включення Херсонщини, Харківщини, Катеринославшини і Таврії до складу єдиної України 3 листопада 1917 р.

Відозва Генерального Секретаріату України до всіх громадян та урядових, політичних і громадських установ України про включення Херсонщини, Харківщини, Катеринославшини і Таврії до складу єдиної України 3 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 12. арк. 76

Leave a Comment

Перейти до вмісту