Постанова Кабінету Міністрів України № 212 “Про створення потужностей по виготовленню національної валюти та цінних паперів”. 18 вересня 1991 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 212 "Про створення потужностей по виготовленню національної валюти та цінних паперів". 18 вересня 1991 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2145, арк. 55

Leave a Comment