Оголошення про святочні збори викладачів та студентства Українського вільного університету з нагоди 10-річчя його існування. 23 жовтня 1931 р.

Оголошення про святочні збори викладачів та студентства Українського вільного університету з нагоди 10-річчя його існування. 23 жовтня 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 352а

Leave a Comment

Перейти до вмісту