Оповіщення Начальної команди Галицької армії про карну відповідальність за відмову приймати грошові знаки, видані Урядом УНР. 17 грудня 1919 р.

Оповіщення Начальної команди Галицької армії про карну відповідальність за відмову приймати грошові знаки, видані Урядом УНР. 17 грудня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту