Фотокартка з видом на бараки в таборі для інтернованих у Ліберці (на дальньому плані — таборовий театр). Світлив С. Слєзак. Березень 1921 р.

Фотокартка з видом на бараки в таборі для інтернованих у Ліберці (на дальньому плані — таборовий театр). Світлив С. Слєзак. Березень 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3521. Оп. 2. Спр. 143. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту