Короткий життєпис І. Рудичева. Не раніше 25 жовтня 1920 р.

Короткий життєпис І. Рудичева. Не раніше 25 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 10зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту