Довідка Міністерства енергетики та електрифікації УРСР про стан освоєння потужності Рівненської АЕС. 8 лютого 1983 р.

Довідка Міністерства енергетики та електрифікації УРСР про стан освоєння потужності Рівненської АЕС. 8 лютого 1983 р.

ЦДАВО України. Ф. 4786. Оп. 1. Спр. 2261. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту