Листування 2-го отаман-квартирмейстера Головного управління Генерального штабу з директором Департаменту чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УД про задоволення грішми і майном управлінь Кримських повітових військових начальників. 7, 14 вересня 1918 р.

Листування 2-го отаман-квартирмейстера Головного управління Генерального штабу з директором Департаменту чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УД про задоволення грішми і майном управлінь Кримських повітових військових начальників. 7, 14 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 153. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту