Посвідчення Л. Левина — помічника професора Є. Патона, видане Міністерством шляхів УД з дозволом користуватися всіма матеріалами, що стосуються Миколаївського мосту. 9 вересня 1918 р.

Посвідчення Л. Левина — помічника професора Є. Патона, видане Міністерством шляхів УД з дозволом користуватися всіма матеріалами, що стосуються Миколаївського мосту. 9 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 64. Арк. 53

Leave a Comment