7 1065-2-540-39

7 1065-2-540-39

Проєкт Закону УНР про розв'язання шлюбу українських громадян неправославного віросповідання за кордоном та пояснювальна записка до нього. 1922 р.
ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 540. Арк. 39-39зв., 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту