Лист заступника керівника ЦАУ УРСР Щербини до відділу науки ЦК КП(б)У про причини звільнення редактора видавничого відділу при ЦАУ УРСР Білика. 10 серпня 1937 р.

Лист заступника керівника ЦАУ УРСР Щербини до відділу науки ЦК КП(б)У про причини звільнення редактора видавничого відділу при ЦАУ УРСР Білика. 10 серпня 1937 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп.1, спр. 1775, арк. 20

Leave a Comment

Перейти до вмісту