8-1-22-1937-011.jpg

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 16 жовтня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1937. Арк. 1, 1 зв., 2, 11, 11зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту