Лист 1-го генерал-квартирмейстера до начальника канцелярії Військового міністра Української Держави із списком розташування частин Української армії по маршруту слідування Військового міністра. Червень 1918 р.

Лист 1-го генерал-квартирмейстера до начальника канцелярії Військового міністра Української Держави із списком розташування частин Української армії по маршруту слідування Військового міністра. Червень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 59

Leave a Comment

Перейти до вмісту