Обрахунок по Київським лекторським курсам, затверджений гетьманом П. Скоропадським. 11 травня 1918 р.

Обрахунок по Київським лекторським курсам, затверджений гетьманом П. Скоропадським. 11 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 265. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту