Протокол № 3 засідання Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка щодо розгляду питання про присудження премії імені Т. Г. Шевченка за 1961 рік із списком кандидатур. 22 лютого 1962 р.

Протокол № 3 засідання Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка щодо розгляду питання про присудження премії імені Т. Г. Шевченка за 1961 рік із списком кандидатур. 22 лютого 1962 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 10. Спр. 1016. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту