8-4778-3-5-032_1.jpg

Кольорова мапа викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря в Україні, складена Інститутом географії Академії наук України. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 32.

Leave a Comment

Перейти до вмісту