З журналу засідання Ради Народних Міністрів про встановлення для центральних і місцевих державних установ 6-годинного робочого дня, єдиних службових годин, вартування у позаслужбові години тощо. 26 вересня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів про встановлення для центральних і місцевих державних установ 6-годинного робочого дня, єдиних службових годин, вартування у позаслужбові години тощо. 26 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 96 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту