Листівка із зображенням Мерії м. Праги.

Листівка із зображенням Мерії м. Праги.

ЦДАВО України. Ф. 4002. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 65

Leave a Comment

Перейти до вмісту