Світлина Євгена Кульчицького. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 28 квітня 1922 р.

Світлина Євгена Кульчицького. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 28 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1336. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту