Ескізи Нагрудного хреста учасникам Листопадового походу 1921 р. з поясненнями Сумарокова. [1971 р.]

Ескізи Нагрудного хреста учасникам Листопадового походу 1921 р. з поясненнями Сумарокова. [1971 р.]

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1810. Арк. 15

Leave a Comment