Довідка Міністерства енергетики та електрифікації УРСР по питанню будівництва Рівненської АЕС. 8 лютого 1983 р.

Довідка Міністерства енергетики та електрифікації УРСР по питанню будівництва Рівненської АЕС. 8 лютого 1983 р.

ЦДАВО України. Ф. 4786. Оп. 1. Спр. 2261. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту